mogens_med_angusDalsbakkegård er på ca. 150 ha, hvoraf de 115 er lejede arealer, og ligger smukt mellem bakkerne i Odsherred og med udsigt over Isefjorden. Vi købte gården i 1994, hvor vi i starten både havde en svinebesætning og en lille kvægbesætning. Svinebesætningen er nu afviklet, og vi er i gang med at udbygge kvægbesætningen. På markerne dyrker vi nogle specialafgrøder som græsfrø og kløver samt det foder, som køerne skal have.

Vi er en familie med rødder i landbruget og med interesse for, at landbruget skal fremstille kvalitetsprodukter. Vi lægger vægt på balance og sammenhæng: Sammenhæng mellem areal og antal dyr. Varieret markdrift giver færre plantesygdomme. Anvendelse af markens “restprodukter” (dvs. halm fra korn, overskydende græs fra frøproduktion osv.) i husdyrproduktionen. God trivsel for dyr og mennesker – hver for sig og sammen.

Vi er med i forskellige netværk med fokus på at sprede budskabet om gode og sunde råvarer. Dette spænder fra FiO, Fødevareproducenter i Odsherred, til Regional Madkultur, som er et stort europæisk netværk hvis mission er at få udbredt de regionale kulinariske forskelle.

Familien består af: Bente, Mogens, Kristoffer og Mathias. Mogens har endvidere tre voksne børn fra et tidligere ægteskab.

Mogens,
Er familiens patriark, som på trods af tilværelsen som pensionist nyder det daglige arbejde med gården. Mogens passer gården og dyrene, og samtidig er han familiens repræsentant i de forskellige netværk. Mogens er egentlig uddannet civiløkonom fra Handelshøjskolen, men er født og opvokset på en gård nær Høng på Sjælland, hvorfra hans interesse i landbruget stammer.

Bente,
Er gift med Mogens og arbejder til daglig som sekretariatschef i Miljøministeriet.

Når Bente ikke passer sit job, har hun altid været aktiv i diverse foreninger. Alt lige fra skolebestyrelsen på den lokale skole, til at sidde som formand for FN-forbundet.

Derudover har hun sideløbende undervist på Københavns Universitet, hvor hun nu fungerer som censor.

Bente er uddannet agronom fra Landbohøjskolen, og har skrevet en Ph.D i miljøret samme sted. Derudover har hun en HD i finansiering fra Handelshøjskolen.

Mathias,
Er familiens ældste søn, og leverandør af tredje generation på gården. Mathias deltager i arbejdet med gården i det omfang familie, arbejde og tillidshverv tillader det. Mathias arbejder som lærer på Landbrugsskolen Sjælland i Høng, hvor han underviser i kvæg, økonomi og teknik.

Mathias har arvet familiens lyst til at deltage i diverse foreninger og netværk og har været aktiv i alt fra skolebestyrelser til fagforeningsbestyrelser. For tiden er Mathias næstformand i landsledelsen i LandboUngdom, samt medlem af byrådet i Odsherred kommune.

Mathias har en bachelorgrad i Erhvervsøkonomi og Erhvervsjura fra Handelshøjskolen, samt en PBA i Jordbrugsvirksomhed fra Erhvervsakademi Sjælland i Slagelse.

Mathias er gift med Henriette og har to sønner; Vilhelm årgang 2011 og Laurits årgang 2013

Kristoffer,
Er familiens yngste søn, og globetrotter. Kristoffer har rejst Europa tyndt i forsøget på at dygtiggøre sig. Dette har resulteret i en mastergrad i historie fra Oxford University, og en Master i økonomi fra det kongelige universitet i Madrid.

Kristoffer er nu tilbage i Danmark og nyder tilværelsen som landmand indtil jobmarkedet kalder på ham.