Dalsbakkegård er på ca. 150 ha, hvoraf de 115 er lejede arealer, og ligger smukt mellem bakkerne i Odsherred og med udsigt over Isefjorden. Vi købte gården i 2019, hvor mine forældre overdrog stafetten til mig og min kone.
Vi har en kvægbesætning på ca. 90 moderdyr af racen Aberdeen Angus, som vi bruger til naturpleje på fredede arealer.
På markerne dyrker vi nogle specialafgrøder som græsfrø og kløver samt det foder, som køerne skal have.
Vi gør rigtig meget ud af at være selvforsynende med foder, og sørge for at køerne får at naturligt og næringsrigt foder året rundt, uden GMO og udenlandsk indkøbt foder.

Vi er en familie med rødder i landbruget og med interesse for, at landbruget skal fremstille kvalitetsprodukter. Vi lægger vægt på balance og sammenhæng: Sammenhæng mellem areal og antal dyr. Varieret markdrift giver færre plantesygdomme. Anvendelse af markens “restprodukter” (dvs. halm fra korn, overskydende græs fra frøproduktion osv.) i husdyrproduktionen. God trivsel for dyr og mennesker – hver for sig og sammen.
Herudover deltager vi aktivt i forskellige netværk med fokus på at sprede budskabet om gode, sunde og danske råvarer.

Du kan læse mere om familien nedenfor.

Jeg håber du nyder dit besøg på hjemmesiden, kontakt mig endelig ved spørgsmål eller for bestilling af kød.

/Mathias

EU hjalp os i gang!

I forbindelse med overtagelsen af gården, har jeg modtaget støtte fra EU. Støtten er sat i verden for, at hjælpe unge landmænd i gang med livet som selvstændige.
Det er en stor hjælp, selv på en lille bedrift som min.

Mathias,
Mathias er den formelle ejer af gården, men resten af familien er stadig meget engagerede i driften.
Mathias arbejder som lærer på Landbrugsskolen Sjælland i Høng, hvor han underviser i kvæg, økonomi og teknik.

Mathias har arvet familiens lyst til at deltage i diverse foreninger og netværk og har været aktiv i alt fra skolebestyrelser til fagforeningsbestyrelser. For tiden er Mathias næstformand i landsledelsen i LandboUngdom, samt medlem af byrådet i Odsherred kommune.

Mathias har en bachelorgrad i Erhvervsøkonomi og Erhvervsjura fra Handelshøjskolen, samt en PBA i Jordbrugsvirksomhed fra Erhvervsakademi Sjælland i Slagelse.

Mathias er gift med Henriette og har to sønner; Vilhelm årgang 2011 og Laurits årgang 2013, samt en lille datter, Leonora, årgang 2019.

Mogens,
Er familiens patriark, som på trods af tilværelsen som pensionist nyder det daglige arbejde med gården. Mogens er i de senere år trappet ned med arbejdet, og nyder at se næste generation tage fat.
Mogens er egentlig uddannet civiløkonom fra Handelshøjskolen, men er født og opvokset på en gård nær Høng på Sjælland, hvorfra hans interesse i landbruget stammer.

Bente,
Er gift med Mogens og arbejder til daglig som sekretariatschef i Miljøministeriet.

Når Bente ikke passer sit job, har hun altid været aktiv i diverse foreninger. Alt lige fra skolebestyrelsen på den lokale skole, til at sidde som formand for FN-forbundet.

Derudover har hun sideløbende undervist på Københavns Universitet, hvor hun nu fungerer som censor.

Bente er uddannet agronom fra Landbohøjskolen, og har skrevet en Ph.D i miljøret samme sted. Derudover har hun en HD i finansiering fra Handelshøjskolen.

Kristoffer,
Er familiens yngste søn, og globetrotter. Kristoffer har rejst Europa tyndt i forsøget på at dygtiggøre sig. Dette har resulteret i en mastergrad i historie fra Oxford University, og en Master i økonomi fra det kongelige universitet i Madrid.

Kristoffer er nu i gang med en PhD i nationaløkonomi, men afser stadig tid til at hjælpe på gården når tiden tillader det.