Dalsbakkegård er på ca. 180 ha, hvoraf de 145 er lejede arealer, og ligger smukt mellem bakkerne i Odsherred og med udsigt over Isefjorden. Vi købte gården i 2020, hvor mine forældre overdrog stafetten til mig og min kone.
Vi har en kvægbesætning på ca. 60 moderdyr af racen Aberdeen Angus, som vi bruger til naturpleje på fredede arealer.
På markerne dyrker vi nogle specialafgrøder som græsfrø og kløver samt det foder, som køerne skal have.
Vi gør rigtig meget ud af at være selvforsynende med foder, og sørge for at køerne får at naturligt og næringsrigt foder året rundt, uden GMO og udenlandsk indkøbt foder.

Vi er en familie med rødder i landbruget og med interesse for, at landbruget skal fremstille kvalitetsprodukter. Vi lægger vægt på balance og sammenhæng: Sammenhæng mellem areal og antal dyr. Varieret markdrift giver færre plantesygdomme. Anvendelse af markens “restprodukter” (dvs. halm fra korn, overskydende græs fra frøproduktion osv.) i husdyrproduktionen. God trivsel for dyr og mennesker – hver for sig og sammen.
Herudover deltager vi aktivt i forskellige netværk med fokus på at sprede budskabet om gode, sunde og danske råvarer.

Jeg håber du nyder dit besøg på hjemmesiden, kontakt mig endelig ved spørgsmål eller for bestilling af kød.

/Mathias

EU hjalp os i gang!

I forbindelse med overtagelsen af gården, har jeg modtaget støtte fra EU. Støtten er sat i verden for, at hjælpe unge landmænd i gang med livet som selvstændige.
Det er en stor hjælp, selv på en lille bedrift som min.

Mød Mathias,
Mathias er den formelle ejer af gården, men resten af familien er stadig meget engagerede i driften.
Mathias har tidligere arbejdet som lærer på Landbrugsskolen Sjælland i Høng, hvor han underviste i kvæg, økonomi og teknik.
Nu ligger den primære arbejdstid på gården suppleret med bestyrelsesarbejde.

Mathias har arvet familiens lyst til at deltage i diverse foreninger og netværk og har været aktiv i alt fra skolebestyrelser til fagforeningsbestyrelser. For tiden er Mathias medlem af byrådet i Odsherred kommune samt medlem af bestyrelsen i landboforeningen LASJ.

Mathias har en bachelorgrad i Erhvervsøkonomi og Erhvervsjura fra Handelshøjskolen, samt en PBA i Jordbrugsvirksomhed fra Erhvervsakademi Sjælland i Slagelse.

Mathias er gift med Henriette og har to sønner; Vilhelm årgang 2011 og Laurits årgang 2013, samt en lille datter, Leonora, årgang 2019.

mde