Køer tygger drøv på stranden ved Skansehage.Angus er fremragende som  naturplejere.

Dette skyldes, at det er en meget nøjsom race, der som en af de ganske få kvægracer kan leve på meget ekstensive arealer.

En af fordelene ved Angus er, at de kan tåle bjørneklo, samt leve af hybenroser.
Du kan læse meget mere om racen og dens fordele på Dansk Kødkvægs hjemmeside ved at klikke her.

Naturpleje som driftsform kræver dog en del af os som landmænd. For at kunne bruge en besætning af vores størrelse til naturpleje, kræver det nogle ret store arealer. Dem har vi lejet hos Naturstyrelsen Vestsjælland igennem snart 10 år, og det er et samarbejde, vi sætter stor pris på.
Det er ikke kun arealerne, der skal være store, det samme skal arbejdsindsatsen. I sommerhalvåret bruger vi gennemsnitligt 4-5 timer om dagen alene på at tilse dyrene. Dette er dog en ganske rekreativ beskæftigelse, som vi nyder i fulde drag i noget af Danmarks flotteste natur.

EU-støtte

I forbindelse med dette arbejde modtager vi tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. Formålet med tilskuddet er at bidrage til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten i de prioriterede områder. Tilskuddet har medført, at vores græs- og naturarealer er blevet plejet med afgræsning og dermed er der sikret en god naturpleje af arealerne.

EU-FVM-logo-med-tekst-vandret