kvaegvedstrandProduktion af oksekød får ofte skyld for være den del af fødevareproduktionen, der belaster miljøet og klimaet mest, blandt andet på grund af køernes udledning af metan og det store forbrug af vand og foder.

Samtidig mener mange, at produktion af kød bruger jord, der kunne være brugt til andre fødevarer.

Dyr, der går på græs, belaster miljøet mindre end dyr, der går på stald og lever af kraftfoder. Dels fordi man sparer importen af foder, dels fordi dyrene i realiteten er med til at fremme biodiversiteten gennem at gøde planterne.

Det sidste gælder især for dyr i naturpleje. Ud over at dyrene gøder planterne holder de også de bioinvasive arter væk, der ellers ville overtage naturen. I Odsherred er det arter som fx hybenrose og bjørneklo.